§6.3 Politieke partijen

In het lesboek in §2.4 ging het al over de politieke partijen in Nederland. Je las hier over de stroming waar ze bij horen en wat hun belangrijkste standpunten zijn. Op de online portal pagina van §2.4 kun je een overzicht vinden waarin de politieke partijen van links naar rechts staan. Ook is er per partij kort samengevat waar ze voor staan. 

Al deze politieke partijen hebben een beginselprogramma, waarin ze hun principes opschrijven. Hier ging het al over in hoofdstuk 4 en op de pagina bij §4.4 kun je het beginselprogramma van iedere partij vinden.

Toch betekent dit niet dat alle leden van een politieke partij het met elkaar eens zijn. Soms is er verdeeldheid in een partij. Zo kan het zijn dat een Tweede Kamerlid van een partij het oneens is met een minister van dezelfde partij. Of dat een burgemeester van dezelfde partij weer een andere mening heeft. Dat heeft te maken met de verschillende rollen en functies die deze partijleden vervullen. Daardoor hebben ze specifieke waarden en belangen die ook een rol spelen naast hun gezamenlijke ideologie.

Soms zijn verschillen in standpunten zo groot, dat iemand uit een politieke partij stapt en een nieuwe partij begint. Zo stapte Geert Wilders in 2004 uit de VVD, omdat hij vond dat de partij niet rechts genoeg was. Hij richtte zijn eigen politieke partij, de PVV op. Een voorbeeld van verschillende standpunten door verschillende functies van partijleden is er bij de VVD in 2011. In de Tweede Kamer moest de VVD namelijk tegen het verbieden van gewetensbezwaarde ambtenaren stemmen, ondanks het feit dat de partij ervoor was. Dit was het gevolg van een compromis waarbij de VVD dit standpunt opgaf, omdat zij een regering vormden met het CDA en in de Eerste Kamer gedoogsteun kreeg van de SGP. Meer over het vormen van een coalitie en de compromissen die daaruit volgen kun je vinden op de pagina bij §6.3 over coalitievorming. Verschillende posities kunnen ook tot verschillende standpunten leiden als het bijvoorbeeld gaat om lokale afdelingen of ervaren politici die al gestopt zijn. Hieronder zie je verschillende actoren binnen de VVD, die allemaal een andere rol hebben en het daardoor met elkaar oneens kunnen zijn.

terug naar hoofdstuk 6naar §6.3 coalitievorming