Burgerschap

Maatschappijleer is geen burgerschap, maar burgerschap past wel bij maatschappijleer. We hebben daarom voor onze methoden speciale opdrachten per paragraaf of hoofdstuk ontwikkeld. We noemen dat zogenaamde waardenlogboekopdrachten, wlb’s. Leerlingen ‘loggen’ hun waarden in deze opdrachten en hebben zo aan het eind van maatschappijleer een overzicht van hun idee├źn over de samenleving. De opdracht kan gaan over welke waarden de leerling belangrijk vindt of bij welke cultuurgroep een leerling zichzelf indeelt.

Voor havo zijn de opdrachten vernieuwd en zijn allemaal te vinden in dit document. Onderaan deze pagina staat een voorbeeld van een vernieuwde opdracht voor havo en een die in het vwo-boek staat.

Burgerschap is niet altijd direct in de lessen of in de methode te vinden of ertoe te herleiden. Voor sommige zaken in het nieuws of maatschappelijke verschijnselen maken we speciale lessen. Soms vanuit het Seneca Servicehuis, soms in samenwerking met partners. Een paar voorbeelden:

Ook onze samenwerking met de DebatUnie past bij burgerschap. Leerlingen laten we nadenken over maatschappelijke vraagstukken aan de hand van stellingen en opdrachten. Hier ligt Rob Honig (DebatUnie) zo’n stelling kort toe zodat leerlingen iets meer informatie bij de stelling hebben.

Hieronder volgen de voorbeelden van de waardenlogboekopdrachten. De eerste is voor havo leerlingen bij het domein Parlementaire democratie.


Voor het vwo staan ze aan het eind van het hoofdstuk in het opdrachtenboek, hieronder een voorbeeld van de opdracht bij het domein ‘Democratische rechtsstaat’.

Voor het vmbo zijn we dit soort opdrachten aan het ontwikkelen.