Les over gevolgen wel en niet vaccineren

30 oktober 2021

Voor leerlingen is corona een alledaagse realiteit. Zij merken de gevolgen in hun leven en hebben ook voor het dilemma gestaan wel of niet vaccineren. Over de gevolgen voor de samenleving van mensen die wel gevaccineerd zijn en niet gevaccineerd zijn, heeft het Servicehuis een les gemaakt om het bespreekbaar te maken met leerlingen in de bovenbouw. De lesdoelen zijn gekoppeld aan de kernwaarden van Nederland: vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

Een suggestie om de veiligheid in het lokaal te bevorderen is om van leerlingen te vragen om hun eigen voorkeur / keuze voor wel of niet vaccineren niet te benoemen in de les. Zo kan de nadruk in de les gelegd worden op de vraag hoe we als samenleving hiermee omgaan.