§2.3 FVD versus PVV

Paragraaf 2.3 nog eens herhalen? Bekijk hieronder het instructiefilmpje bij deze paragraaf.

Forum voor Democratie (FVD) is een politieke partij in Nederland sinds 2016. Ze deden voor het eerst mee aan de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 en wonnen toen 2 zetels. Deze worden ingenomen door Thierry Baudet en Theo Hiddema. In 2021 kreeg de partij 8 zetels maar na een afsplitsting bleven er nog 5 over. FVD wordt net als de Partij voor de Vrijheid (PVV) met partijleider Geert Wilders gezien als rechts-populistische partij.

Er zijn dan ook overeenkomsten tussen deze twee partijen. Ze richten zich beiden op het behoud van de Nederlandse cultuur. Politici van beide partijen zijn bang dat Nederland het vertrouwde gaat verliezen en dat de Nederlandse cultuur naar de achtergrond zal verdwijnen door de komst van andere culturen. Daarom willen beide partijen minder immigranten toelaten in Nederland, ofwel ‘de grenzen sluiten’. Ook zijn zowel PVV als FVD voorstander van het verdwijnen van de Europese Unie of in elk geval dat Nederland eruit stapt. Tenslotte zijn de PVV en FVD voorstander van referenda en willen dat deze vaker plaatsvinden om de stem van het volk te laten horen. Als je meer wilt lezen over de opvatting van PVV, FVD en D66 over referenda, zie dan deze pagina bij §3.1.

Er zijn echter ook verschillen tussen deze twee partijen. De PVV verzet zich sterk tegen islamisering van de samenleving, en dat is iets waar FVD zich minder sterk op richt. Daarnaast wil FVD wel een Europese samenleving, maar minder macht van de Europese Unie. Sommigen zijn van mening dat FVD iets minder harde taal gebruikt dan de PVV. In een interview met Hiddema, die naast Baudet voor FVD in de Tweede Kamer zit, zei hij dat hij FVD als een alternatief voor de PVV ziet. Op het gebied van orde en veiligheid zitten de partijen op één lijn, maar volgens Hiddema willen mensen met een carrière niet het etiket PVV-stemmer op zich plakken en stemmen ze daarom FVD. Als we kijken naar de achterban van beide partijen lijken daar inderdaad wel verschillen te zitten. Vooral tijdens en na de coronacrisis trok de FVD veel radicale kiezers en coronasceptici. Na de interne problemen zijn ze veel kiezers kwijt geraakt. De PVV trekt dan weer wat meer gematigde kiezers die ook de sociale voorzieningen belangrijk vinden. FVD’ers hebben minder vertrouwen in de media, voornamelijk in traditionele media als de krant. Ze volgen dan weer vaker dan PVV’ers dagelijks nieuws via websites.

In dit artikel worden standpunten van beide partijen uit 2017 vergeleken en kun je in grafiekjes zien hoe dicht PVV en FVD bij elkaar zitten, maar ook hoe andere partijen op dat punt scoren. Op de standpunten die daar worden vergeleken scoren PVV en FVD bijna even hoog. Daarna wordt in het artikel gekeken naar de achterban van deze partijen en dan zijn er wel veel verschillen te zien, die ook in grafiekjes worden weergegeven. Hoogopgeleiden stemmen veel vaker op FVD dan op PVV, iets wat bijzonder is voor een rechts-populistische partij. Die trekken over het algemeen namelijk meer laagopgeleiden.

Vergelijk zelf de ideeën van de PVV en FVD. Met welke partij ben jij het meer eens?

terug naar hoofdstuk 2naar §2.4 stemhulpen