§6.5 Het WRR-rapport

Paragraaf 6.5 nog eens herhalen? Bekijk hieronder het instructiefilmpje bij deze paragraaf.

De Wetenschappelijke Raad voor de Regering (WRR) doet onderzoek en geeft advies aan de regering, zoals haar naam al verklapt. In §4.3 ging het al over het onderzoek dat ze deden naar de vier functies van de verzorgingsstaat. Een ander onderzoek van de WRR gaat over de doe-democratie en daar gaat het in §6.5 en op deze pagina over.

In het rapport, ‘Vertrouwen in burgers‘, vertellen ze hoe beleidsmakers burgers beter kunnen betrekken. De WRR zag in haar onderzoek dat burgers vaker op eigen initiatief betrokken zijn en veel kunnen doen. Vertrouwen is hierbij cruciaal volgens het rapport. Beleidsmakers moeten vertrouwen hebben in burgers en ze ruimte geven om betrokken te zijn. Andersom moeten burgers ook vertrouwen hebben in beleidsmakers, iets wat best lastig kan zijn.

Om dit te realiseren, geven ze tips aan de regering. De eerste is: denk vanuit burgers. Mensen moeten gemotiveerd zijn om zich in te zetten en dat lukt het beste als beleidsmakers vanuit het perspectief van de burger gaan denken. Daarbij zijn drie randvoorwaarden gepresenteerd, die je in het lesboek in §6.5 kunt lezen: sleutelfiguren, respect voor burgers en het dilemma sturen-loslaten.

Een andere tip die de WRR geeft, is: investeer in vertrouwen. Beleidsmakers kunnen burgers op allerlei manieren meer betrokken laten worden. Burgers moeten uitgenodigd zijn om mee te denken en ook genoeg informatie krijgen om serieus mee te kunnen denken. Laat ze bijvoorbeeld meedenken over de inrichting van een plein. Burgers zullen zich dan betrokken voelen en zich ook meer inzetten om dat plein schoon en veilig te houden. Maar een kleine groep mensen voelt zich aangesproken door beleidsmakers die de betrokkenheid van burgers vragen.

terug naar hoofdstuk 6naar hoofdstuk 7