§ 4.5 het WRR-rapport

Paragraaf 4.5 nog eens herhalen? Bekijk hieronder het instructiefilmpje bij deze paragraaf.

De WRR, de Wetenschappelijke Raad voor de Regering, doet onderzoek en geeft de regering advies zoals je in §4.3 ook al hebt kunnen lezen. In 2006 publiceerden ze het rapport over de vier functies van de verzorgingsstaat: verbinden, verheffen, verzorgen en verzekeren. In dit rapport beschrijven ze de veranderingen in de samenleving in de voorafgaande jaren en evalueren ze hoe het gesteld is met de vier functies van de verzorgingsstaat.

Doordat er vergrijzing en ontgroening was, was het nodig dat er gewerkt werd aan de verzorgingsfunctie. Er zijn nieuwe manieren van zorg bijgekomen zoals mantelzorg en vrijwilligerswerk, waar het in het boek in §4.5 ook over gaat. De verzekeringsfunctie heeft eigenlijk twee kanten gekregen. Enerzijds worden Nederlanders ‘verzekerd’ van inkomen, wanneer ze werkloos zijn. Anderzijds komt er meer nadruk op het aanbieden van ander werk of scholing. Het recht op een bijstandsuitkering zou op termijn vervangen kunnen worden door het recht op werk of scholing. De WRR concludeert dat verzorgen en verzekeren de laatste jaren vooral aandacht hebben gehad. De andere twee functies van verheffen en verbinden zijn nu aan de beurt.

De functie van verheffen is meer gericht op het ontwikkelen van talenten. Waar de verzorgingsfunctie vooral gericht is op ouderen, gaat het hier meer over jongeren. De WRR vindt dat er meer aandacht moet komen voor deze functie, onder andere omdat het onderwijsniveau in Nederland niet erg hoog is vergeleken met andere westerse landen. Ook zien ze ruimte voor verbeteringen in de kinderopvang. Kinderen die een leerachterstand hebben, zouden die al op de kinderopvang kunnen wegwerken in plaats van een jaar langer over de basisschool te doen.

De verbindingsfunctie is de meest lastige en heeft het meeste aandacht nodig. Vroeger was er eigenlijk één tegenstelling: die tussen arm en rijk. Tegenwoordig zijn er veel meer tegenstellingen in de samenleving, zoals tussen mensen met een hoge en een lagere opleiding en tussen autochtonen en allochtonen. Deze tegenstellingen zijn soms zo groot dat mensen zich terugtrekken in hun eigen groep. Gemeenten moeten volgens de WRR proberen meer verbinding te creëren in de samenleving.

terug naar hoofdstuk 4naar §4.5 het essay van het SCP