§8.3 Instellingen van de EU

In paragraaf 8.3 heb je van alles geleerd over de Europese Unie. De belangrijkste vier instellingen van de Europese Unie staan in het lesboek: het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie. De EU kent nog veel meer instellingen, zoals het Hof van Justitie en de Europese Centrale Bank. 

Het Hof van Justitie is gevestigd in Luxemburg en zorgt ervoor dat het recht dat in de EU geldt in alle lidstaten op dezelfde manier wordt toegepast. Als er juridische onenigheid is tussen een lidstaat en een EU-instelling, neemt het Hof van Justitie van de Europese Unie een beslissing. Maar ook als burger of organisatie kan je in sommige omstandigheden met het Hof van Justitie van de EU te maken hebben. Bijvoorbeeld als je vindt dat je benadeelt bent door een EU-instelling. Het Hof van Justitie van de Europese Unie bestaat uit twee delen: het Hof van Justitie en het Gerecht. Het eerste deel neemt beslissingen over zaken die een nationale rechtbank van een lidstaat heeft overgedragen. Hierin zit een rechter uit ieder EU land en 11 advocaten-generaal. Het andere deel, het Gerecht, behandelt vooral zaken van particulieren en organisaties bijvoorbeeld over een patent. In het Gerecht zitten twee rechters uit iedere lidstaat. In de video hieronder wordt meer verteld over hoe het Hof werkt. 

Op de site van het Hof van Justitie van de EU kun je per onderwerp een informatiebrochure vinden met besluiten die zijn genomen. Bijvoorbeeld dat het misleidend is voor consumenten als er op een thee verpakking plaatjes staan van frambozen en vanillebloesem, terwijl die ingrediënten er helemaal niet in zitten. 

Een andere instelling is de Europese Centrale Bank (ECB) die ons betaalmiddel beheert. De ECB richt zich onder andere op stabiele prijzen, omdat dat zorgt voor economische groei en werkgelegenheid. Beslissingen van de ECB worden genomen door de president en vicepresident van de ECB en de presidenten van de nationale centrale banken van de lidstaten. Een voorbeeld van zo’n beslissing is de rente op leningen die de ECB geeft aan commerciële banken in lidstaten. Rente kun je zien als de ‘kosten van geld’. Als de rente laag is, is geld dus ‘goedkoper’ en wordt er meer uitgegeven. Door de hoogte van de rente aan te passen, kan de ECB de economie stabiel houden. De ECB produceert samen met nationale centrale banken de bankbiljetten. Kijk hier welke ‘echtheidskenmerken’ er aan zo’n biljet zitten waardoor je kunt checken of een biljet niet vals is. De ECB heeft ook Engelstalige filmpjes gemaakt waarin ze uitleggen wat ze doen. 

Naast het Hof van Justitie en de Europese Centrale Bank zijn er nog veel meer instellingen en instanties die bij de EU horen. Een overzicht met uitleg over alle instellingen van de Europese Unie vind je hier.

terug naar hoofdstuk 8naar §8.3 gebouw van het EP