§7.5 Onderzoek rechtsstatelijkheid politieke partijen

In opdracht 19 bij hoofdstuk 7 gaat het over een onderzoek naar de rechtsstatelijkheid van politieke partijen: in hoeverre komen hun plannen overeen met de principes van de rechtsstaat? Een commissie onder leiding van hoogleraar Wouter Veraart onderzocht dit en vond de uitkomsten schokkend. Vijf van de dertien politieke partijen waarvan ze voorstellen bekeken, hadden plannen die niet matchen met de gebruikte criteria van de rechtsstaat.

Het onderzoeksrapport van de commissie vind je hier. Wat vind jij? Hoe erg is het als een politieke partij een voorstel doet dat niet 100% klopt met een principe van de rechtsstaat? En wat vind je van de criteria, de ‘minimumeisen’, van de rechtsstaat die worden gebruikt in het onderzoek?

terug naar hoofdstuk 7