§7.5 De Burgerperspectieven

Vier keer per jaar brengt het Sociaal en Cultureel Planbureau een rapport uit dat hoort in de serie Burgerperspectieven. Meer over deze serie onderzoeken en een lijst met alle rapporten sinds 2008 vind je hier.

In het lesboek zag je al een grafiek over het vertrouwen in instituties zoals de rechtsstaat. Het SCP onderzoekt in de Burgerperspectieven ook welke problemen Nederlanders het meest belangrijk vinden. In 2010 was dit bijvoorbeeld criminaliteit en in 2014 gezondheidszorg. Eind 2015 en begin 2016 werd immigratie en integratie gezien als het grootste probleem in Nederland. Eind 2017 en begin 2018 was dit de manier waarop we samenleven. In de grafiek hieronder zie je ook dat in 2019 het probleem milieu en klimaat belangrijker is geworden. Eind 2019 vindt men de manier waarop we samenleven nog steeds (nipt) het meest belangrijk. De grafiek komt uit het rapport Burgerperspectieven 2019|4

In het jaar 2019 zijn de zorgen over het klimaat en milieu hard gestegen. Waar ze aan het begin en midden van 2019 nog op de zesde plek stonden, zijn ze aan het einde van dat jaar het tweede belangrijkste probleem volgens Nederlanders. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de stikstofproblematiek die in de tweede helft van 2019 ontstond. In mei 2019 oordeelde de Raad van State, de hoogste rechtbank tussen burger en overheid, dat het Nederlandse stikstofbeleid niet klopte. Omdat dat beleid werd gebruikt bij het verlenen van bouwvergunningen konden veel bouwprojecten tijdelijk niet doorgaan. De landbouwsector stoot vrij veel stikstof uit en daarom werd er in die hoek gekeken naar maatregelen. Dat leidde tot veel protesten van boeren, zoals langzaam rijden met tractors op de snelwegen. In het filmpje hieronder wordt uitgelegd waarom stikstof een probleem werd in Nederland.

Een van de uiteindelijke maatregelen die de overheid heeft genomen om de stikstofuitstoot te beperken was het verlagen van de maximumsnelheid op snelwegen. Al deze aandacht voor de stikstofuitstoot kan volgens het SCP verklaren waarom milieu en klimaat in het laatste kwartaal van 2019 zo stegen in het probleembesef van Nederlanders.

terug naar hoofdstuk 7naar §7.5 participatie in de rechtspraak