§7.5 Burgerparticipatie

Paragraaf 7.5 nog eens herhalen? Bekijk hieronder het instructiefilmpje bij deze paragraaf.

Burgerparticipatie gaat over de rol van burgers in de veiligheid van Nederland. In paragraaf 7.5 las je al drie vormen van burgerparticipatie: toezicht, opsporing en contactbevordering. Maar het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) noemt nog vier vormen: zorg voor de openbare ruimte, conflictbemiddeling, informatiebemiddeling en beleidsbeïnvloeding. Deze lees je in het rapport ‘Burgers in Veiligheid’ of in de samenvatting daarvan. 

  • Zorg voor de openbare ruimte gaat over hoe schoon, heel en veilig wijken zijn: de leefbaarheid van een wijk. Denk hierbij aan verkeersdrempels en het aanleggen van groen en speeltuinen. Het Rotterdamse project Opzoomeren is hier een goed voorbeeld van.

  • Daarnaast is er conflictbemiddeling, waarin buurtbewoners zelf onderlinge conflicten oplossen. Hierdoor wordt overlast in wijken minder. In veel gemeenten is daarom Buurtbemiddeling beschikbaar. Dit zijn vrijwilligers die helpen bij het oplossen van conflicten tussen buren. Lees hier een NOS artikel over buurtbemiddeling en op deze website vind je meer over soorten problemen tussen buren.

  • Het WODC noemt ook informatiebemiddeling als vorm van burgerparticipatie. Dit gaat het verzamelen en verspreiden van informatie door burgers om onveiligheid te voorkomen. Een voorbeeld hiervan is het Buurtinformatienetwerk in Den Bosch. 

  • De laatste vorm van burgerparticipatie die het WODC onderscheidt is beleidsbeïnvloeding. Dit betekent dat burgers invloed hebben op het vormen en uitvoeren van beleid. Initiatieven die hierbij passen zijn Buurt Bestuurt en de Veilige Buurten Aanpak in Maastricht.

terug naar hoofdstuk 7naar §7.5 de Burgerperspectieven