§7.4 Het WRR-rapport

In paragraaf 7.4 in het lesboek ging het over de beginselen van de democratische rechtsstaat volgens de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Het rapport uit 2002 achter de uitleg van de beginselen in het lesboek, vind je hier

Naast het noemen van de zes beginselen of kenmerken van de democratische rechtsstaat, geeft de WRR ook een advies aan de regering. Dat was namelijk dat Nederland moet opletten dat het niet buitenspel komt te staan bij het internationale recht, omdat het nationale recht een centrale plaats heeft. Als de WRR een rapport publiceert, volgt daarop altijd een officiële kabinetsreactie, aangezien het rapport ook aan de regering gericht is. In de kabinetsreactie op dit rapport uit 2002, stelt het kabinet dat het inziet dat er een koerswijziging nodig is. Ze reflecteren en zien dat de overheid in de jaren daarvoor steeds meer wilde regelen op alle terreinen van de samenleving. Dat leidde tot veel (gedetailleerde) regels die niet altijd uitgevoerd en gehandhaafd konden worden. Het kabinet erkende in de reactie dat ze meer verantwoordelijkheden terug wil geven aan de samenleving, mensen zelf meer dingen wil laten oppakken. Hierdoor kon de overheid meer gaan focussen op de zaken die essentieel zijn. Als we kijken naar het mensenrechtendilemma kiest het kabinet hier dus voor meer vrijheid in plaats van orde. 

terug naar hoofdstuk 7naar §7.4 rechtspraak in strip