§7.2 Internationale vergelijking

Paragraaf 7.2 nog eens herhalen? Bekijk hieronder het instructiefilmpje bij deze paragraaf.

terug naar hoofdstuk 7naar §7.3 de doodstraf