§7.1 Plato’s Politeia

In opdracht 2 bij hoofdstuk 7 gaat het over de filosoof Plato en zijn ideale samenleving. Het Griekse woord voor ‘staat’ is ‘politeia’ en het past daarom bij het machtsdilemma waar het in hoofdstuk 6 over gaat. Op deze pagina bij paragraaf 6.1 keken we al naar de visie van Westerse en oude Griekse denkers op het machtsdilemma. Ook Plato’s Politeia kwam hier kort aan bod. 

In dit boek beschrijft Plato een dialoog tussen verschillende personages zoals Socrates. Het boek gaat eerst over de begrippen ‘rechtvaardigheid’ en ‘filosofen’. Filosofen zijn volgens Plato de meest geschikte leiders van een staat en daarom beschrijft hij ‘de filosoof’ uitvoerig. Het derde deel van boek gaat over verschillende staatsvormen met voor- en tegenargumenten. Plato’s visie op de beste staatsvorm lees je op deze pagina.

In het deel over filosofen komt Plato’s Ideeënleer aan bod, een van zijn meest bekende theorieën. Ideeën hebben weinig te maken met de Nederlandse betekenis van het woord ‘idee’. Het Griekse woord ‘idea’ betekent namelijk ‘gestalte’ of ‘aanblik’. Ideeën in deze betekenis zijn volgens Plato eeuwig en zijn alleen met ons verstand waarneembaar. In het filmpje hieronder wordt zijn Ideeënleer ook uitgelegd.

 

terug naar hoofdstuk 7naar §7.2