§7.1 De nobele of edele wilde

Paragraaf 7.1 nog eens herhalen? Bekijk hieronder het instructiefilmpje bij deze paragraaf.

In paragraaf 7.1 en in het filmpje hierboven gaat het over de filosoof Jean-Jacques Rousseau. Hij ging uit van het goede in de mens en vond onderdrukking onwenselijk. In een samenleving waarin de overheid niet onderdrukt, komen mooie dingen tevoorschijn volgens Rousseau. Hij gebruikte daarbij het voorbeeld van de nobele of edele wilden uit Noord-Amerika. 

Volgens Rousseau waren mensen slechter af hoe verder ze van hun natuurlijke staat kwamen. Instinct en emotie zouden leiden tot het goede leven en de beschaving weerhield juist hiervan. De ‘edele wilde’, ‘noble savage’, was de perfecte balans tussen enerzijds de staat van brute, beestachtige mensen en anderzijds decadent beschaafde mensen. De edele wilde onthult eigenlijk het goede in de mens waar Rousseau in geloofde. Opvallend feitje: de woorden ‘edele wilde’ komen nergens voor in Rousseau’s geschreven werken. 

Rousseau leefde van 1712 tot 1778. In die tijd leefde ook Benjamin Franklin, een vooraanstaand Amerikaan, die met de indianen in Noord-Amerika had onderhandeld. Hij bekritiseerde het dat de native amerikanen ‘savages’ genoemd werden, wat ‘wilden’ betekent. Volgens Franklin noemde men de Indianen ‘savages’ omdat hun manieren anders waren dan wat men zag als perfecte beschaving. Franklin benadrukte dat de Indianen op dezelfde manier keken naar de witte bevolking die het land wilde overnemen. 

In dit Engelstalige Wikipedia artikel kun je lezen wie verder nog geschreven hebben over ‘noble savages’.  

terug naar hoofdstuk 7naar §7.1 Plato's Politeia