§6.5 Nuancering kloof tussen burgers en politiek

In paragraaf 6.5 gaat het ook over de kloof tussen burgers en politiek. Er zijn echter ook wetenschappers die deze kloof nuanceren, zoals politicoloog Rudy Andeweg. 

Volgens Andeweg is de kloof tussen politiek en burgers een mythe. Hij wijst er daarbij op dat het Sociaal en Cultureel Planbureau in rapporten concludeert dat het vertrouwen in de politiek en democratie in Nederland erg hoog is. Deze situatie is al jaren stabiel en dat is vergeleken met andere landen best bijzonder. Andeweg vergelijkt de kloof tussen burger en politiek met het monster van Loch Ness. Volgens hem bestaat de kloof niet, maar profiteren velen van het instandhouden van de mythe. 

Volgens Andeweg is het alleen relevant om te kijken of een eventuele kloof tussen burgers en politiek groeit en of dat zorgelijk is. En hierbij concludeert hij dat deze kloof niet groeit, omdat cijfers al jaren stabiel zijn. Tweede Kamerleden zijn bijvoorbeeld tegenwoordig hoger opgeleid dan vroeger, wat volgens sommigen wijst op een slechte afspiegeling van de bevolking. Andeweg ziet hier echter geen probleem in maar juiste en bewijs dat pogingen om het onderwijs toegankelijker te maken zijn geslaagd. 

In dit artikel gaat Andeweg ook in op de kloof tussen burgers en politiek. Hij wijst erop dat er verschillende aannames worden gedaan bij redenaties over de kloof. Zo wordt er bijvoorbeeld gezegd dat dalende ledenaantallen van politieke partijen of een dalende opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen wijzen op een groeiende kloof. Maar volgens Andeweg hebben deze veranderingen niet te maken met de kloof maar bijvoorbeeld met individualisering, waardoor mensen in het algemeen minder snel lid worden of blijven van een organisatie. 

terug naar hoofdstuk 6naar hoofdstuk 7