§5.5 Europese cultuur

In 1992 werd in Maastricht het Verdrag betreffende de Europese Unie getekend. Hiermee werd de Europese Economisch Gemeenschap (EEG) uit 1957 veranderd in de Europese Unie. Er kwam onder andere een gezamenlijke munt, waardoor de economieën samensmolten. In opdracht 20 in het opdrachtenboek gaat het ook over dit Verdrag van Maastricht. De volledige tekst en de officiële samenvatting van het Verdrag van Maastricht kun je vinden op de website van EUR-Lex.

In artikel 128 van dit verdrag gaat het over cultuur. Daar wordt gezegd dat de EU de nadruk wil leggen op gemeenschappelijk cultureel erfgoed van de lidstaten, maar tegelijk ook de (verschillen tussen) nationale en regionale culturen wil eerbiedigen. De lidstaten spreken in dit verdrag onder andere af dat ze elkaar willen aanmoedigen om de cultuur en geschiedenis van Europese volken te verbreiden.

Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) vormt samen met het Verdrag betreffende de Europese Unie een soort grondwet van de Europese Unie. In het VwEU van Lissabon (2007) gaat artikel 167 over cultuur, wat inhoudelijk vrijwel hetzelfde is als artikel 128 in het Verdrag van Maastricht. In 2007 presenteerde de Europese Commissie daarnaast een culturele agenda waarin aandacht is voor creativiteit. Het programma Creatief Europa 2014-2020 is hier een uiting van. Hiermee wordt de culturele sector in Europa financieel ondersteund. Denk hierbij aan kunst, media, erfgoed en de gaming-industrie. Meer over Creative Europe vind je op de aparte website over dit programma.

Wat concludeer jij over het bestaan van een Europese cultuur? En komt dat overeen met de tekst in het Verdrag van Maastricht?

terug naar hoofdstuk 5naar §5.5 Eurocorps