§4.1 Utopieën en dystopieën

In opdracht 2 ben je de begrippen utopie en dystopie tegengekomen. Een utopie streeft naar een ideale situatie of samenleving, dat in principe onbereikbaar is. Een dystopie is eigenlijk het tegenoverstelde: een afschrikwekkend toekomstbeeld. Het is iets waar je juist niet naar uit ziet, maar een situatie waar je niet zou willen leven. 

Dystopieën worden gebruikt om mensen te waarschuwen voor een bepaalde situatie die kan ontstaan. De Hongerspelen, ofwel The Hunger Games, worden wel een voorbeeld van een dystopie genoemd. In dit boek en deze film worden elk jaar uit elk district een jongen en een meisje naar een arena gestuurd waar ‘De Hongerspelen’ gehouden worden. Er kan maar één winnaar zijn en dus moeten ze letterlijk vechten voor hun leven.

Utopie komt van het Griekse ‘ou-topos’, niet bestaande plaats, en ‘eu-topos’, wat verwijst naar een goede samenleving. In utopieën is vaak meer gelijkheid dan in de realiteit van nu zo is. Mensen delen er bijvoorbeeld alle spullen en er zijn geen tegenstellingen in de samenleving. Daarmee hebben utopieën wat weg van het communisme of socialisme, die streven naar gelijkheid in de samenleving.

In 2014 kwam het programma Utopia op televisie. In dit programma woonden 15 mensen op een terrein, waar ze gefilmd werden. Ze bouwden daar een soort hun eigen samenleving op. Ze begonnen op een terrein met een loods, water & elektriciteit, wat dieren, een telefoon en €10.000. Elke werkdag was er een uitzending van Utopia op tv en op de site van Utopia was een liveblog te volgen. Tijdens Utopia worden er inwoners weggestemd die naar huis moeten en er komen ook regelmatig nieuwe inwoners bij. Uiteindelijk heeft dit Utopia 4,5 jaar bestaan en hebben er 105 mensen gewoond.


terug naar hoofdstuk 4naar §4.2