Wat-als scenario’s

In het opdrachtenboek lees je bij de inleiding op de domeinhoofdstukken (tussen hoofdstuk 3 en 4) over wat-als scenario’s. Op deze pagina vind je achtergrondinformatie bij deze scenario’s. In dit dossier van het NRC worden de eerste vijf wat-als scenario’s uit het opdrachtenboek behandeld. Ook lees je daar over nog weer andere wat-als scenario’s.

In het eerste scenario, waarin de democratie is afgeschaft, kun je nadenken over hoe het land dan bestuurd wordt. Bijvoorbeeld door een groep burgers die telkens wisselt en beslist over thema’s die op dat moment spelen. Door een slim systeem kan de groep burgers zo samengesteld worden, dat ze de bevolking representeert. Een andere optie is dat de rijkste mensen van het land besturen. Hoe meer geld je hebt, hoe meer inspraak in het bestuur. Je kunt dan redeneren dat de slimste mensen het rijkst worden en dus het best kunnen beslissen over hoe het land ingericht wordt.

Wat-als scenario’s 6 tot en met 10 uit het opdrachtenboek worden niet behandeld in het dossier van het NRC. Daarom gaan we daar op deze pagina wat verder op in. Allereerst: ‘Wat als het hele onderwijs digitaal wordt?’. Dat betekent dat er geen leraar meer fysiek voor de klas staat, maar dat je misschien alleen maar filmpjes kijkt. Vandaag de dag zijn deze filmpjes er nog vooral als ondersteuning, zoals ook deze lesmethode filmpjes met uitleg maakt. Er bestaan dan ook geen lesboeken meer en toetsen worden online gemaakt. En zijn er dan nog wel schoolgebouwen nodig?

Het zevende scenario gaat over de robotisering. Tegenwoordig kunnen robots al banen overnemen, maar het is de vraag hoe ver deze ontwikkeling doorzet. Zo worden er tinybots ontwikkeld, die dementerende ouderen kunnen helpen. Kunnen alle banen op den duur worden overgenomen door robots, of blijft het bij een beperkt aantal banen in fabrieken bijvoorbeeld? Sommige mensen zien de komst van robot als een bedreiging, anderen juichen het juist toe. Dit artikel van Nieuwsuur gaat over de komst van robots op de werkvloer. Ook NOS maakte een reeks artikelen over de robotisering, genaamd #Wereldzonderwerk. Je kunt daar ook per baan bekijken hoe groot de kans is dat deze wordt overgenomen door robots.

Er zijn soms vermoedens dat we in oorlog zouden komen met Rusland. Dit is waar het achtste wat-als scenario over gaat. Lees bijvoorbeeld dit artikel, waarin wordt uitgelegd waarom Nederland op zijn hoede moet zijn voor Rusland. In een Amerikaans rapport (Engelstalig) uit 2016 wordt geconcludeerd dat Rusland snel en met veel pantsereenheden kan optrekken. De NAVO zou uiteindelijk een nucleaire aanval moeten doen op Rusland als enige mogelijke tegenreactie. In 2023 viel Rusland Oekraïne binnen. Omdat Oekraïne nog geen lid is van de NAVO heeft de NAVO nog niet echt ingegrepen tegenover Rusland. Ze hebben wel het leger in de lidstaten ondersteunt om ervoor te zorgen dat de grenzen beter bewaakt worden en ook de Europese Unie ondersteunt het leger van Oekraïne door geld en wapens te leveren. Een nucleaire aanval op Rusland zoals uit het rapport van 2016 heeft nog niet plaatsgevonden.

Het negende scenario gaat over oneindig leven. De Engelsman Ian Pearson is ervan overtuigd dat iedereen die nu jonger is dan 40 jaar eeuwig zal kunnen leven. De NPO maakte een serie van zes afleveringen die gaan over mogelijkheden om het leven te verlengen. Ook Pearson wordt in deze serie geïnterviewd.

Tenslotte het laatste scenario, over het koloniseren van Mars. Het klinkt je misschien raar in de oren, maar het is een idee waar serieus over na wordt gedacht. Zo heeft Elon Musk, eigenaar van het bedrijf Tesla, het bedrijf SpaceX opgericht waarmee hij zich richt op de ruimtevaart. Hij is bezig met het ontwikkelen van een raket die naar Mars kan gaan om uiteindelijk Mars te koloniseren. Ook de eigenaar van Amazon, Jeff Bezos, wil andere planeten gaan koloniseren. Lees hier meer over hun ideeën en concurrentiestrijd.

naar §4.0 basisinkomen terug naar hoofdstuk 4