§2.4 Stemhulpen

Paragraaf 2.4 nog eens herhalen? Bekijk hieronder het instructiefilmpje bij deze paragraaf.

In opdracht 20 ging het over stemhulpen en heb je zelf je eigen stemhulp kunnen maken. De Stemwijzer en het Kieskompas zijn de meest bekende en meest gebruikte stemhulpen, maar er zijn er meer. De Stemmentracker kijkt naar wat de partijen in de Tweede Kamer hebben gestemd. Ze focussen dus meer op actueel gedrag dan op verkiezingsprogramma’s. Per stelling moet je dan aangeven of je voor of tegen bent.

Daarnaast zijn er veel stemhulpen voor specifieke doelgroepen. Voor jongeren bijvoorbeeld is er de PartijenWijzer, waar 12 thema’s aan bod komen. Bij elk thema staan standpunten, die je moet ordenen van belangrijk naar minst belangrijk. Een andere stemhulp voor jongeren is de Jongerenkieswijzer. Bij 20 stellingen moet je dan aangeven of je het ‘helemaal oneens’ tot ‘helemaal eens’ bent.

Voor mensen zonder baan is er het Kieswerkkompas ontwikkeld, voor ouders met opgroeiende kinderen de StemWijsOuders met stellingen over onderwijs, opvoeden en kinderopvang. Voor vrouwen die de Libelle lezen is een aparte stemhulp over thema’s als gezondheid, onderwijs, vluchtelingenopvang, pensioen en vrijheid van meningsuiting. Voor LHBTI’ers is er Rainbowvote, een stemhulp met standpunten en stemgedrag van politieke partijen met betrekking tot LHBTI thema’s.

Het onderwerp duurzaamheid heeft de laatste jaren een grotere rol gekregen in het maatschappelijk debat en ook in de onderwerpen die aan bod komen bij stemhulpen. Er zijn ook stemhulpen die focussen op natuur en milieu, zoals het Groen Kieskompas (website werkt alleen in verkiezingstijd). In 2019 waren er verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Daarbij werd de Duurzame Kieswijzer ontwikkeld met stellingen over klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid.

terug naar hoofdstuk 2naar §2.5