§1.1 Nederlandse kernwaarden

Paragraaf 1.1 nog eens herhalen? Bekijk hieronder het instructiefilmpje bij deze paragraaf.

In Nederland zijn de waarden vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit belangrijk. De Rijksoverheid heeft een brochure gemaakt over deze drie waarden, waarin precies wordt uitgelegd wat welke waarde inhoudt. Deze brochure is vooral gemaakt voor mensen die nog onbekend zijn met Nederland, maar kan voor iedereen verduidelijkend zijn.

De eerste kernwaarde die daarin wordt genoemd is gelijkwaardigheid. Uit het gelijkwaardigheidsprincipe volgt een verbod op discriminatie. In gelijke gevallen moeten mensen gelijk behandeld worden. Bij solliciteren gebeurt dat helaas niet altijd. Uit onderzoek blijkt dat een witte sollicitant met strafblad kansrijker is dan iemand met een migratieachtergrond zonder strafblad.

Daarnaast is in Nederland vrijheid belangrijk en dus is er vrijheid van vereniging. Iedereen mag zich aansluiten bij een vereniging of politieke partij of er zelf een opzetten. Toch wordt dit af en toe verboden, zoals bij pedofielenvereniging Martijn. In dit geval ging dat om veiligheid en vrijheid van kinderen. Soms worden vrijheden ook beperkt door de wrijving die het oplevert met gelijkheid. Aan de ene kant is er in Nederland vrijheid van meningsuiting, maar er is ook het verbod op discriminatie omdat dat tegen gelijkheid in gaat. Dit leidt soms tot moeilijke situaties, zoals toen politicus Wilders vroeg of het publiek ‘meer of minder Marokkanen‘ wilde. De uitspraak van het OM “Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar geen onbeperkte vrijbrief” geeft de wrijving tussen vrijheid en gelijkheid goed weer.

De derde kernwaarde is solidariteit. Uit solidariteit houden we rekening met elkaar en is er bestaanszekerheid. Dit uit zich onder andere in het bestaan van het minimumloon. Hier kun je berekenen wat jij minimaal zou moeten verdienen.

terug naar hoofdstuk 1naar §1.2 onopgeloste problemen