§8.4 Gebouw van het Europees Parlement en de toren van Babel

In het opdrachtenboek bij opdracht 18 staat een afbeelding van het schilderij van Pieter Bruegel van de Toren van Babel. Hieronder zie je de toren van het hoofdgebouw van het Europees Parlement in Straatsburg. Oordeel zelf: vind je dit op elkaar lijken? Volgens sommigen wel.  

Het Europees Parlement (EP) vergadert dus in dit gebouw in Straatsburg, maar soms ook in Brussel. Deze historische ontwikkeling ligt sinds 1992 vast in het EU-verdrag. Kort na de Tweede Wereldoorlog ontstond de Raad van Europa, waarin 47 landen samenwerkten om mensenrechten en cultuur te beschermen. Deze Raad had een plenaire vergaderzaal in Straatsburg die ze de EGKS aanbood om hun vergaderingen in te houden. Door de jaren en ontwikkelingen van de EU heen (zie paragraaf 8.2 in je lesboek), werd Straatsburg de plek van plenaire vergaderingen van het EP. Een andere ontwikkeling begon na de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) toen de Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie in Brussel gingen werken. Omdat het EP moet overleggen en toezicht moet houden op deze instellingen, gingen zij ook steeds meer in Brussel werken. Hierdoor ontstond de verdeling die in 1992 werd vastgelegd: plenaire vergaderingen zijn in Straatsburg, commissies en fracties van het EP werken in Brussel. 

terug naar hoofdstuk 8naar §8.5 toekomst Europa