§6.2 De Kieswet

Paragraaf 6.2 nog eens herhalen? Bekijk hieronder het instructiefilmpje bij deze paragraaf.

In de Kieswet staat alles geregeld omtrent verkiezingen. Zo is er bijvoorbeeld geregeld dat mensen die in het buitenland zijn tijdens de verkiezingen, kunnen stemmen via een brief. Ook kunnen mensen anderen machtigen om voor hun te stemmen, als ze zelf niet kunnen stemmen op de dag dat dat kan. Degene die die stem voor een ander gaat uitbrengen moet dan zijn of haar eigen identiteitsbewijs meenemen, maar ook die van degene waar hij/zij voor stemt (of een kopie daarvan).

Alles wat in de Kieswet staat, staat vast en is niet makkelijk te veranderen. Als de regering dat wel wil, moet er eerst geëxperimenteerd worden. Deze regels zijn niet voor niks zo streng. Stemmen is een belangrijk deel van de Nederlandse democratie en hoe dat allemaal is vastgesteld kan niet zomaar veranderd worden. Minister Ollongren wil in 2021 experimenten uitvoeren waar kiezers met een beperking tijdens het stemmen geholpen worden. Nu mag dat nog niet, omdat de Kieswet beïnvloeding door anderen wil voorkomen. Kiezers met een lichamelijke beperking, die niet zelf een rondje kunnen inkleuren mogen al wel geholpen worden.

In de Kieswet staat ook geschreven hoe alle stemmen geteld moeten worden. Als iemand bijvoorbeeld iets op het stembiljet heeft gezet waardoor hij kan worden geïdentificeerd, is de stem ongeldig. Verder staat er in de wet dat kiezers aanwezig mogen zijn bij het tellen van de stemmen, als ze maar geen onrust veroorzaken. In het filmpje hieronder zie je hoe dat tellen van stemmen in zijn werk gaat en welke regels er zijn.

terug naar hoofdstuk 6naar §6.2 scheiding der machten