§5.5 Onderzoek WRR

Paragraaf 5.5 nog eens herhalen? Bekijk hieronder het instructiefilmpje bij deze paragraaf.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) publiceerde in 2007 een rapport met de titel ‘Identificatie met Nederland‘. Ze beschreef daarin hoe mensen die in Nederland wonen zich hier wel of niet thuis voelen. Dat ‘thuis voelen’ wordt vaak gebruikt om te kijken in hoeverre mensen de Nederlandse identiteit hebben. In het rapport pleiten ze voor een andere manier om naar de nationale identiteit van Nederland te kijken.

Er werd vaak nadruk gelegd op dé Nederlandse identiteit, waardoor het lijkt alsof er één nationale identiteit is. En dat is niet wat mensen voelen en daarom werkt het eerder contraproductief. In plaats daarvan moedigt de WRR aan om uit te gaan van verschillende manieren van identificatie met Nederland. Deze verschillen moeten we omarmen en zien als een kans.

Het gevoel om erbij te horen wordt ook wel emotionele identificatie genoemd. Volgens de WRR identificeren mensen uit een ander land zich beter met Nederland wanneer ze binding met hun land van herkomst kunnen houden. Ze hebben dan het gevoel dat ze én bij Nederland én bij hun land van herkomst horen. Als een dubbele nationale identiteit toegestaan is, hoeven deze mensen de verbinding met het land waar ze vandaan komen niet op te geven. Hierdoor voelen uiteindelijk meer mensen zich ‘thuis’ in Nederland.

Voor beleidsmakers, politici en de media heeft de WRR eigenlijk twee aansporingen. Enerzijds moeten ze meer ruimte geven aan extreme standpunten en opvattingen. Hierdoor zullen de tegenstellingen en verschillen tussen mensen toenemen. Anderzijds moeten ze dan constant de nuance zoeken om kansen te zien in de grote verscheidenheid tussen mensen.

terug naar hoofdstuk 5naar §5.5 etnisch profileren