§5.5 Etnisch profileren

Etnisch profileren is volgens Van Dale: ‘de etnische afkomst een rol laten spelen, bv. bij politiewerk’. Etnische minderheden worden vaker gecontroleerd door de politie dan witte Nederlanders terwijl daar eigenlijk geen reden voor is, en daarom is het discriminatie. Amnesty International, een organisatie die opkomt voor mensenrechten, definieert etnisch profileren als volgt: ‘het gebruik door de politie van criteria of overwegingen omtrent ras, huidskleur, etniciteit, nationaliteit, taal en religie bij opsporing en rechtshandhaving – zowel op operationeel als organisatorisch niveau – terwijl daarvoor geen objectieve rechtvaardiging bestaat’.

De politie liet in 2016 onderzoeken in hoeverre er sprake was van etnisch profileren door henzelf. Uit het onderzoek genaamd ‘Boeven vangen‘ bleek dat hier inderdaad sprake van was. Etnisch profileren is in strijd met Artikel 1 uit de Grondwet, waarin staat dat iedereen in gelijke gevallen gelijk behandeld moet worden (zie paragraaf 5.2 in het lesboek).

Sinds 2016 is het onderwerp etnische profilatie veel in het nieuws, omdat rapper Typhoon en keeper Kenneth Vermeer werden stil gezet door de politie op basis van de combinatie tussen hun huidskleur en dure auto. In het onderstaande filmpje van NOS op 3 gaat het over deze situatie van Typhoon en wordt etnisch profileren nog meer uitgelegd.

In 2017 kreeg de politie 46 meldingen van etnisch profileren. Als je dit vergelijkt met de tienduizenden controles die per jaar worden gehouden, is het niet zo veel. Maar niet iedereen zal melding maken van etnische profilatie, misschien omdat ze denken dat dat toch niet helpt. Zoals je in het filmpje hebt kunnen horen, wil de politie wel graag dat mensen het melden. Ze pakken het serieus op en sinds december 2016 kunnen mensen klachten over etnisch profileren melden in de app van de politie. De organisatie Control Alt Delete zet zich in om etnisch profileren tegen te gaan. Ze organiseren bijeenkomsten, helpen mensen met het indienen van een klacht en maken films over etnisch profileren.

Misschien ken je het programma De Luizenmoeder wel. Deze comedy serie over het gedrag van ouders en kinderen op de basisschool. In het filmpje hieronder zie je een stukje uit De Luizenmoeder dat gaat over etnisch profileren.

terug naar hoofdstuk 5naar hoofdstuk 6