§ 4.1 Geschiedenis van de verzorgingsstaat

Paragraaf 4.1 nog eens herhalen? Bekijk hieronder het instructiefilmpje bij deze paragraaf.

Voor de sociale wetgeving was het heel normaal dat kinderen werkten in de fabriek. In 1874 werd het kinderwetje van Houten ingevoerd. Het kinderwetje was één van de eerste ontwikkelingen richting de sociale wetgeving. In 1911, iets langer dan een eeuw geleden, kwam er een Arbeidswet. Daarin stond hoe lang kinderen maximaal mochten werken op een dag (hoogstens 10 uur per dag – nu mag je als 14-jarige maximaal 12 uur per week werken). Ook volgde er een wet waardoor mensen die ziek werden of arbeidsongeschikt door ongelukken, een uitkering kregen. De kosten hiervan komen voor een deel bij de overheid te liggen en voor een deel bij de werkgevers en de werknemers.

terug naar hoofdstuk 4naar §4.2 oefenen met de grondwet