§ 3.3 de nieuwe culture clash

Paragraaf 3.3 nog eens herhalen? Bekijk hieronder het instructiefilmpje bij deze paragraaf.

Er lijkt in de hele westerse wereld en met name in de VS een strijd plaats te vinden rondom cultuur. We noemen dit ‘culture clash’ of zelfs ‘culture war’. Dat klinkt heftig maar dat komt omdat er zoveel emoties bij betrokken zijn. Aan de ene kant heb je groepen die de huidige cultuur en tradities graag willen veranderen om bijvoorbeeld discriminatie tegen te gaan. Deze mensen maken zich vaak kwaad om het onrecht dat ze willen bestrijden. En aan de andere kant van deze botsing staan mensen die de huidige cultuur met haar tradities willen behouden. Zij maken zich vaak kwaad als deze cultuur wordt ‘aangevallen’, moet veranderen.

Het bekendste Nederlandse voorbeeld is de Zwarte-Pietendiscussie. Dat is niet zo maar een debat, dat rustig en rationeel gevoerd wordt maar een heftige uitwisseling van emoties. De tegenstanders van Zwarte Piet wijzen op de ongelijkheid tussen Piet en Sint en het gevoel dat bij veel mensen ontstaat die slachtoffer zijn van racisme. De voorstanders van het huidige Sinterklaasfeest vrezen dat ‘een gezellig kinderfeest’ wordt beperkt. Het gaat inmiddels lang niet altijd meer om wat waar en niet waar is, want beide ‘kampen’ hebben zich ingegraven en emotie is een grote rol gaan spelen. We noemen dat polarisatie. Een gesprek of debat is niet meer mogelijk; ieder is overtuigd van het eigen gelijk. Vaak wordt er dan verder ‘geschaakt’ op een ander schaakbord, bijvoorbeeld via de rechter of via de media.

In de VS bestaat het fenomeen culture war al langer. Daar staan voor- en tegenstanders van verschillende onderwerpen lijnrecht tegenover elkaar. Het gaat dan om abortus, homohuwelijk, wapenbezit, doodstraf, softdrugs, terrorismebestrijding versus privacy, de scheiding tussen kerk en staat, et cetera. Deze onderwerpen lijken op elkaar: het gaat allemaal om behoud van traditionele waarden en normen versus het veranderen daarvan. De strijd wordt op alle mogelijke manieren gevoerd: via de media (iedere groep gebruikt eigen media), via humor, films, rechtszaken, petities, protestacties tot de strijd om het presidentschap toe. Inmiddels zijn Amerikanen uiteengevallen in ‘progressieve Democraten’ versus ‘conservatieve Republikeinen’. Beide groepen vinden de ander dom en leugenachtig.

De belangrijkste vragen zijn dan ook: 1) hoe kun je ondanks verschil van mening toch samen een land bij elkaar houden? 2) als het in de VS uit de hand gelopen is, kan dat in Nederland dan ook? Wat denk jij?

terug naar hoofdstuk 3naar §3.4 bevoegdheden van de politie