§ 3.3 de nieuwe culture clash

Paragraaf 3.3 nog eens herhalen? Bekijk hieronder het instructiefilmpje bij deze paragraaf.

Er lijkt in de hele westerse wereld en met name in de VS een strijd plaats te vinden rondom cultuur. We noemen dit ‘culture clash’ of zelfs ‘culture war’. Dat klinkt heftig maar dat komt omdat er zoveel emoties bij betrokken zijn. Aan de ene kant heb je groepen die de huidige cultuur en tradities graag willen veranderen om bijvoorbeeld discriminatie tegen te gaan. Deze mensen maken zich vaak kwaad om het onrecht dat ze willen bestrijden. En aan de andere kant van deze botsing staan mensen die de huidige cultuur met haar tradities willen behouden. Zij maken zich vaak kwaad als deze cultuur wordt ‘aangevallen’, moet veranderen.

Het meest bekendste Nederlandse voorbeeld dat jarenlang heeft voortgeduurd is de Zwarte-Pietendiscussie. Ook op het moment dat het verleden tijd lijkt, treedt de discussie toch weer op (2022). Tegenstanders wijzen op de ongelijkheid en racisme. Voorstanders wijzen op traditie en een gezellig kinderfeest dat wordt beperkt. Het gaat allang niet meer altijd om wat waar is want beide kampen hebben zich ingegraven en emotie is een grote rol gaan spelen. We noemen dat polarisatie.  Hetzelfde zie je bij de politiek en de boeren. De boeren gebruiken omgekeerde vlaggen om hun onvrede duidelijk te maken over hoe ze behandeld worden. De overheid wil daarentegen stikstof verminderen en daardoor vinden ze de uitkoop van boeren noodzakelijk. Een gesprek of debat is niet meer mogelijk; ieder is overtuigd van het eigen gelijk. Vaak wordt er dan verder ‘geschaakt’ op een ander schaakbord, bijvoorbeeld via de rechter of via de media

In de VS bestaat het fenomeen culture war al langer. Daar staan voor- en tegenstanders van verschillende onderwerpen lijnrecht tegenover elkaar. Het gaat dan om abortus, homohuwelijk, wapenbezit, doodstraf, softdrugs, terrorismebestrijding versus privacy, de scheiding tussen kerk en staat, et cetera. Deze onderwerpen lijken op elkaar: het gaat allemaal om behoud van traditionele waarden en normen versus het veranderen daarvan. De strijd wordt op alle mogelijke manieren gevoerd: via de media (iedere groep gebruikt eigen media), via humor, films, rechtszaken, petities, protestacties tot de strijd om het presidentschap toe. Inmiddels zijn Amerikanen uiteengevallen in ‘progressieve Democraten’ versus ‘conservatieve Republikeinen’. Beide groepen vinden de ander dom en leugenachtig.

De belangrijkste vragen zijn dan ook: 1) hoe kun je ondanks verschil van mening toch samen een land bij elkaar houden? 2) als het in de VS uit de hand gelopen is, kan dat in Nederland dan ook? Wat denk jij?

terug naar hoofdstuk 3naar §3.4 bevoegdheden van de politie