§ 3.2 zorg en welzijn

Online Portal voor leerlingen maatschappijleer

Paragraaf 3.2 nog eens herhalen? Bekijk hieronder het instructiefilmpje bij deze paragraaf.

Kabinet Rutte III stelde in 2017 haar regeerakkoord op. De VVD, het CDA, D66 en de ChristenUnie vormen de coalitie en maakten in het akkoord van 2017-2021 ook afspraken over de zorg. Je kunt ze in het regeerakkoord gedetailleerd lezen.

Het eigen risico is een bedrag dat je als Nederlander zelf moet betalen bij grote uitgaven in de zorg. Als je bijvoorbeeld een grote operatie ondergaat, zal dat erg veel geld kosten. Gelukkig ben je dan verzekerd en betaalt de verzekering het grootste deel. Het deel wat je zelf moet betalen heet het eigen risico. Het vorige kabinet, genaamd Rutte II, wilde het eigen risico ophogen naar €400, maar het nieuwe kabinet heeft besloten dit te houden op €385 tot en met 2021. Roken gaat duurder worden, omdat de belasting die erop geheven wordt (accijns) omhoog gaat. Dit wordt gedaan om roken tegen te gaan. 

Iedere partij heeft zo haar eigen standpunten wat betreft zorg en welzijn. Zo wil de SP het eigen risico afschaffen en net als de Partij voor de Dieren en 50plus een Nationaal Zorgfonds instellen. Ook DENK wil geen eigen risico meer, wat volgens de partij haalbaar is door o.a. de winsten bij de zorgverzekeraars te beperken. GroenLinks vindt ook dat het eigen risico afgeschaft moet worden, wat kan door farmaceuten te dwingen lagere prijzen te rekenen voor medicijnen. Ook de PvdA streeft naar afschaffing van het eigen risico, waar de ChristenUnie het wil verlagen met €100. De D66 vindt het eigen risico op deze manier noodzakelijk om te zorg betaalbaar te houden en het CDA vindt dat het op €385 moet blijven. De VVD vindt het eigen risico een goed middel om mensen te laten beseffen dat ze zuinig met de zorg om moeten gaan en daarom vinden ze afschaffing geen goed idee. De SGP en Forum voor Democratie daarentegen willen het eigen risico verlagen. De PVV tenslotte wil het eigen risico helemaal afschaffen.

Iedere partij heeft zo zijn eigen argumenten voor haar standpunten wat betreft eigen risico. Als je op de partijnaam klikt, kom je bij de standpunten van de partij over de zorg. Als het eigen risico bijvoorbeeld wordt afgeschaft, moet er ergens anders geld vandaan komen of bespaard worden. Hoe elke partij dat ziet, kun je lezen op haar site.

 

naar § 3.3 de nieuwe culture clashhavo maatschappijleer

 

terug naar hoofdstuk 3havo maatschappijleer