§3.1 Samenwerken in teams

In het opdrachtenboek gaat het op pagina 59 over een onderzoek van Google naar samenwerking in teams. Bij het bedrijf Google vroegen ze zich namelijk af hoe het komt dat sommige afdelingen of teams beter werk afleverden dan anderen. De afdeling People Operations startte een onderzoek naar de reden van (het ontbreken van) succes van teams binnen Google. Eerst keken zij naar de samenstelling van de teams, de type mensen die erin zaten. Hier konden ze geen goede conclusies uit trekken en daarom werd besloten om te focussen op normen in de teams. In teams ontstaan vaak groepsnormen die sterker worden dan individueel gedrag en daarmee een grote invloed hebben op het team. Uit het onderzoek bleek dat hoe een team samenwerkt, belangrijker is dan welk type mensen in het team zitten.

Welke manier van samenwerken in een team is dan het meest succesvol? Uit het onderzoek zijn vijf punten naar voren gekomen:

  1. Teams moeten ervan overtuigd zijn dat hun werk betekenisvol is en dat het een verschil maakt.
  2. Binnen het team moet duidelijkheid heersen over ieders rol in de groep en welke doelen met elkaar worden nagestreefd.
  3. Teamleden moeten een gevoel van veiligheid hebben. Deze psychologische veiligheid is een van de belangrijkste kenmerken van een succesvol team en heeft twee componenten: a) Iedereen moet het gevoel hebben dat hij gehoord wordt en b) Iedereen houdt rekening met elkaars gevoelens. Er is dan geen situatie waarin teamleden zich onveilig of vernederd voelen. Ook na het maken van een fout hoeft niemand een gevoel van schaamte te hebben.
  4. Er moet onderling vertrouwen heersen. Teamleden rekenen erop dat deadlines worden gehaald en dat ieder zijn taken goed doet.
  5. Ieder teamlid voelt dat zijn werk persoonlijk belangrijk is en hecht dus waarde aan wat hij doet. Dit maakt dat iedereen betrokken is bij het werk dat het team doet.

Wanneer binnen een team deze vijf dingen in orde zijn, werken ze op de beste manier met elkaar samen. Al heeft zo’n team een slechte leider of zijn de teamleden gemiddeld minder capabel dan een ander team, toch zullen ze een succesvoller team zijn als ze deze vijf aspecten hebben. Ze werken dan het beste samen en komen tot het beste resultaat.

terug naar hoofdstuk 3naar § 3.2 zorg en welzijn