§ 3.1 Bestuurlijke vernieuwing

Paragraaf 3.1 nog eens herhalen? Bekijk hieronder het instructiefilmpje bij deze paragraaf.

Zoals je in het boek in §3.1 hebt kunnen lezen, worden burgemeesters in Nederland benoemd. D66 streeft al sinds 1966 naar een burgemeester die door de bevolking wordt gekozen. Daarom dienden ze een wetsvoorstel in, dat het benoemen van de burgemeester schrapt uit de Grondwet. Daar staat nu namelijk in artikel 131 dat burgemeesters benoemd worden bij koninklijk besluit.

In 2013 stemde de Tweede Kamer in met het afschaffen van burgemeestersbenoeming en later ging de Eerste Kamer ook akkoord. Maar omdat het over een grondwetswijziging gaat, moet er twee keer gestemd worden. Begin 2018 stemde de Tweede Kamer opnieuw en haalde de vereiste tweederde meerderheid. Die meerderheid is nodig omdat het gaat over een verandering in de Grondwet. Als de Eerste Kamer nu ook nog een keer akkoord gaat, dan wordt de Grondwet daadwerkelijk gewijzigd.

Maar hoe het dan wel gaat met kiezen van burgemeesters, is nog niet beslist. De huidige benoeming van burgemeesters wordt alleen geschrapt uit de Grondwet. D66, die het initiatief nam voor deze wijziging, wil dat de inwoners van een gemeente de burgemeester kiezen. Zij zijn voor meer inspraak. Meer rechtse partijen zoals VVD en CDA zien hier nog niet alles in en zijn terughoudender. Zij vinden het prima dat de ‘benoeming bij koninklijk besluit’ uit de grondwet verdwijnt, maar zien dan het liefst dat de gemeenteraad de burgemeester kiest.

Op de site van de Rijksoverheid kun je lezen hoe de hele benoemingsprocedure nu, nog voor de grondwetswijziging, in zijn werk gaat. D66 wil in het algemeen meer inspraak in de democratie. Ze willen dat mensen meer direct invloed kunnen uitoefenen op bestuurders. In dit artikel van de NOS kun je lezen hoe huidige burgemeesters denken over een bestuurlijke vernieuwing van benoemen naar kiezen van burgemeesters.

terug naar hoofdstuk 3naar § 3.1 samenwerken in teams