§ 2.3 Eigen verantwoordelijkheid

Paragraaf 2.3 nog eens herhalen? Bekijk hieronder het instructiefilmpje bij deze paragraaf.

Verantwoordelijkheid is volgens het Van Dale woordenboek de grote zorg en toewijding die voor iets vereist zijn‘ en ook ‘de plicht om verantwoording af te leggen’. Het gaat dus om dingen die toewijding nodig hebben en om uit te kunnen leggen waarom je iets (niet) doet. Eigen verantwoordelijkheid betekent dat je het zelf moet doen. Het zijn niet je ouders of de overheid die dingen voor je regelen, maar je bent zelf degene die beslist en handelt.

Als je ouders tegen jou zeggen dat het maken van je huiswerk je eigen verantwoordelijkheid is, dan betekent dat dus dat je het helemaal zelf moet doen. Je moet het zelf plannen en je ouders gaan dan niet telkens vragen of je het al hebt gedaan of je controleren. Jij bent verantwoordelijk en als je je huiswerk niet doet, is het je eigen schuld als je straf krijgt.

In de Troonrede van 2013 zei koning Willem-Alexander: ‘Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven’. Hiermee verwees hij naar de participatiesamenleving, een samenleving waar mensen meer zelf dingen moeten gaan regelen in plaats van dat de overheid dit voor hen doet. Het filmpje hieronder begint bij het moment waarop koning Willem-Alexander de participatiesamenleving introduceert in de Troonrede.

Vijf jaar na deze troonrede en introductie van de participatiesamenleving door het kabinet, zijn er verschillende vrijwilligersinitiatieven gestart. Nederlanders zijn op veel manieren zelf dingen gaan organiseren. Voorbeelden kun je lezen in dit artikel van de NOS. Maar niet iedereen is zo positief over de participatiesamenleving, sommigen vinden dat het alleen werkt voor hogeropgeleiden.

terug naar hoofdstuk 2naar § 2.4 overzicht politieke partijen