§ 2.1 Links en rechts

Paragraaf 2.1 nog eens herhalen? Bekijk hieronder het instructiefilmpje bij deze paragraaf.

De indeling van partijen in links en rechts stamt uit de tijd van de Franse Revolutie. In die tijd zaten de leden die de standenmaatschappij en de privileges van de adel wilden behouden rechts van de koning en de tegenstanders van het regime zaten links. Rechts stond voor behoud en links voor verandering  en meer gelijkheid. Door de jaren heen is de betekenis van de begrippen wel wat veranderd. Tegenwoordig is er tussen links en rechts een duidelijk onderscheid wat betreft de rol van de staat. Links wil een grotere rol voor de staat dan rechts.

Over het algemeen zijn sommige standpunten rechts en andere duidelijk links. Maar zoals je in het boek zult gaan lezen in hoofdstuk 2, is het niet altijd zo zwart-wit. Over het algemeen willen linkse partijen de verzorgingsstaat, het stelsel waardoor Nederlanders worden verzekerd van zorg, behouden. Rechtse partijen zijn meer voor eigen verantwoordelijkheid en vinden dat het op sommige gebieden wel wat minder kan. De SP, een linkse partij, wil dus de verzorgingsstaat beschermen, dat is logisch. Maar de meest rechtse partij in Nederland, de PVV, wil dit ook. Dit laat zien dat links en rechts niet altijd zo zwart wit zijn te definiëren. Linkse partijen hebben ook wel eens een rechts standpunt en andersom.

Een woord dat linkse partijen vaak gebruiken is ‘tweedeling’. Hiermee doelen ze op een tweedeling tussen armen en rijken of laagopgeleiden en hoogopgeleiden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzoekt verschillende van deze tweedelingen. In het filmpje hieronder wordt uitgelegd in hoeverre er een tweedeling is tussen hoger en lageropgeleiden in Nederland.

terug naar hoofdstuk 2naar § 2.2 extreme ideologieën