§1.5 terrorisme en terreur

Paragraaf 1.5 nog eens herhalen? Bekijk hieronder het instructiefilmpje bij deze paragraaf.

Laten we eens wat meer inzoomen op terrorisme en terreur, die in §1.5 kort worden genoemd. Terrorisme wordt gedaan vanuit een ideologie. Terroristen plegen ernstig geweld met politieke veranderingen als doel. Ze hebben een ideaal dat ze willen bereiken door geweld. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld IS (Islamitische Staat) en Al Qaida.

Islamitische Staat is een terroristische organisatie die sinds 2014 zorgt voor onrust in het Midden-Oosten, maar ook in het Westen. In 2014 riep IS de stad Mosul in Irak uit als haar kalifaat, haar gebied. Daarna volgde een periode van hevige strijd, die uiteindelijk leidde tot de herovering van de stad in januari 2017. Pas in juli 2017 gaven alle IS strijders op en was de stad volledig heroverd door Irak. Sindsdien is de organisatie van Islamitische Staat verzwakt, maar helemaal afwezig zijn ze ook niet. Naast de constante strijd en onrust in het Midden-Oosten, is IS ook verantwoordelijk voor verschillende aanslagen in Europa. Een voorbeeld daarvan zijn de aanslagen in Parijs in november 2015. De enige overlevende dader was lang voortvluchtig, maar werd in maart 2016 opgepakt.

Een andere terroristische organisatie is Al Qaida, die ook vijanden van de islam wil vernietigen. De Verenigde Staten en Israël worden gezien als deze vijanden, maar ook Europa valt daaronder. Ze opereren vanuit het grensgebied tussen Pakistan en Afghanistan.

In Nederland wordt terrorisme bestreden door de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. De NCTV geeft ook een dreigingsniveau voor terrorisme in Nederland. Sinds december 2019 is het dreigingsniveau een 3 op een schaal van 1 tot 5. Het niveau 3 betekent dat er een aanzienlijke kans op een aanslag is. Op de site van de NCTV wordt verder uitgelegd waarom dit nu het niveau van dreiging is. In sommige Europese landen zijn de afgelopen jaren terroristische aanslagen gepleegd. Daarom geeft de NCTV advies voor wat je moet doen bij een aanslag, zie het filmpje hieronder.

terug naar hoofdstuk 1naar hoofdstuk 2