§1.4 Nederlandse maatschappelijke problemen

Paragraaf 1.4 nog eens herhalen? Bekijk hieronder het instructiefilmpje bij deze paragraaf.

Laten we eens kijken naar maatschappelijke problemen in Nederland. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doet veel onderzoek naar allerlei dingen in de Nederlandse samenleving. Zo onderzoeken ze ook welke problemen Nederlanders het meest belangrijk vinden. In de grafiek hieronder kun je zien welke onderwerpen het meest genoemd zijn als probleem in 2010 en 2014.

Uit de grafiek kun je aflezen dat criminaliteit in 2010 (31%) veel vaker als nationaal probleem werd genoemd dan in 2014 (13%). In 2014 is niet criminaliteit maar gezondheidszorg het meest genoemde probleem. Bij gezondheidszorg maken mensen zich vooral zorgen om de ouderenzorg en de zorgpremie. De zorgpremie is het bedrag dat mensen moeten betalen aan hun zorgverzekering, iets wat iedereen moet hebben. Na gezondheidszorg, was werkgelegenheid het tweede belangrijkste probleem in 2014. De economie en financiën stonden op de derde plek. Welk van dit rijtje vind jij het meest belangrijke maatschappelijke probleem?

Het Sociaal en Cultureel Planbureau doet ieder kwartaal onderzoek naar opvattingen van Nederlanders. Ze noemen deze reeks onderzoeken de Burgerperspectieven. Eind 2015 en begin 2016 werd immigratie en integratie gezien als het grootste probleem in Nederland. Eind 2017 en begin 2018 is dit de manier waarop we samenleven. Het probleem hieraan vinden mensen de onverdraagzaamheid, het individualisme en het gebrek aan respect in de samenleving. Hierbij kun je ook denken aan hoe we met elkaar omgaan op sociale media, niet alleen hoe we tegen elkaar doen op straat. Vier keer per jaar wordt er een Burgerperspectieven gepubliceerd.

terug naar hoofdstuk 1naar § 1.5 terrorisme en terreur