Nieuwe vwo methode gedrukt

13 februari 2019

De nieuwste vwo methode is gedrukt! Op de docentendag van 15 februari 2019 worden het lesboek en opdrachtenboek gratis uitgedeeld. Vanaf 22 februari zijn deze te bestellen in de nieuwe webshop tegen verzendkosten. U kunt een selectie van pagina’s bekijken in onze bladerbare pdf:

 

Wat is nieuw?

Nieuw ten opzichte van de oude havo/vwo methode is dat er nu een speciaal voor het vwo geschreven en ontwikkelde lesmethode is. Deze kent vereenvoudigde teksten die niet simplistisch zijn. Er zijn verdiepende paragrafen met een filosofisch debat, maar ook meer structuur en verbreding in z’n eenvoud. Zo is een hoofdstuk Europa gebleven maar sterk herschreven om de kern van Europese samenwerking duidelijk te maken en het dilemma daarbij voor nationale staten. Elk van de domeinhoofdstukken (verzorgingsstaat, pluriforme samenleving, parlementaire democratie en rechtsstaat) kent eenzelfde opbouw waarin debat, geschiedenis, inrichting en toekomst centraal staan.

Ook de vormgeving is sterk verbeterd en lijkt op de frisse opmaak van de methode MAW. En wanneer een begrip wordt genoemd dat een kernconcept is bij MAW, wordt de kern van de definitie van dit kernconcept gebruikt. Daardoor hebben leerlingen MAW geen ruis meer tussen het ene en het andere vak en sluit het netjes op elkaar aan. Qua opdrachten is er ook een verbeterslag: deze zijn gevarieerder. Nieuw zijn de tekstverkenners: opdrachten om actief een paragraaf te leren, anders dan alleen reproductievragen die overigens nog steeds een keuzemogelijkheid blijven.

Bovenop deze verbeteringen willen we ook de samenwerking met de DebatUnie noemen. Samen hebben we stellingen en werkvormen ontwikkeld voor in de methode. En samen met Anke Swanenberg zijn er nu ook per hoofdstuk concreet omschreven leerdoelen geformuleerd.

 

Wat is gebleven?

Een Seneca methode onderscheidt zich zoals gebruikelijk van een thematische methode waar vooral rijtjes met feitjes centraal staan. Seneca gaat uit van een concept-context benadering die past bij onze didactische visie: ‘minder stampen, meer denken’. Kennis is kostbaar maar kennis die niet actief gebruikt en toegepast wordt, vervliegt snel. Daarom vindt u in een Seneca methode niet meteen de vier gebruikelijke domeinen verzorgingsstaat, pluriforme samenleving, parlementaire democratie en rechtsstaat. Eerst wordt gestart met het aanleren van enkele concepten (basisbegrippen) en basisvaardigheden. Daarna volgen de domeinhoofdstukken waarbij de leerlingen beter de kern van het debat rondom een ‘thema’ kunnen begrijpen. Rondom elk thema overigens, dus ook actuele maatschappelijke problemen zijn beter begrijpbaar dankzij de basisbegrippen en -vaardigheden.

Is dat moeilijker? Nee, integendeel: het aanleren van een massa aan detailkennis zonder de verbanden te begrijpen is moeilijker tenzij het trucje wordt gebruikt om even een avond of twee voor een toets te stampen. Docenten die op twee scholen werken met twee verschillende methoden, bevestigen dat het werken met Seneca voor henzelf en voor hun leerlingen makkelijker is en meer oplevert dan een louter thematische methode.

 

Hieronder een impressie van enkele pagina’s uit het lesboek en opdrachtenboek