Nieuwe lesmethoden Social Studies havo/vwo en vmbo

22 december 2022

Met ingang van het schooljaar 2022-2023 biedt Seneca twee methoden Social Studies aan: TTO voor havo/vwo en TTO vmbo. De auteurs geven les als docent TTO en een native speaker corrigeert de teksten zodat het écht Engels is. Seneca Social Studies is geheel nieuw opgezet en geen vertaling van de Nederlandstalige maatschappijleer methode.

Seneca Social Studies bestaat zowel bij havo/vwo als bij vmbo uit een leerwerkboek met een digitale licentie. In de digitale omgeving kunnen leerlingen het leerwerkboek in z’n geheel terugvinden. Daarnaast worden extra’s aangeboden zoals oefeningen, verdieping en verbreding.

De vmbo-methode bestaat uit zeven kleinere hoofdstukken die steeds vanuit een context – sociale media, culturele verschillen, vrijheid van meningsuiting – een opstap zijn naar de theorie die bij maatschappijleer hoort. De havo/vwo-methode start met een basishoofdstuk waarmee leerlingen vaardigheden en basisbegrippen aanleren. Daarna volgen de vier bekende thema’s in drie grote hoofdstukken waarbij pluriforme samenleving en verzorgingsstaat zijn gecombineerd. Beide methoden kijken verder over de grens maar voldoen aan de eindtermen maatschappijleer over Nederland.

‘Social Studies van Seneca heeft een passend niveau van Engels en de opdrachten zijn zoveel mogelijk vanuit de CLIL-methodiek uitgedacht door een schrijversteam met passie voor hun vak!’

Gonda Verhagen,

docent en auteur