Nieuwe lesmethoden Seneca Burgerschap naderen voltooiing

27 februari 2023

De afgelopen maanden is er door ons weer hard gewerkt aan nieuwe methoden, een nieuwe website en nog veel meer.

Op de docentendag* van 14 april wordt onze nieuwe methode maatschappijleer voor havo/vwo gepubliceerd. Kom naar de stand van Seneca Burgerschap, want hier ligt een kosteloos exemplaar voor je klaar. Ben je die dag helaas verhinderd? Bestel dan een gratis exemplaar via onze website.

Onze nieuwe methode is compacter en biedt meer ruimte voor een eigen invulling. Via de digitale methode en de toetsenbank zijn werkbladen, PowerPoints, werkvormen beschikbaar over diverse actuele en verdiepende onderwerpen. De methode bevat zeven hoofdstukken met elk drie paragrafen.

In de nieuwe methode, en in combinatie met de digitale methode, houden wij rekening met de aanstaande vernieuwingen van het vak maatschappijleer. Wij spelen hier ook inhoudelijk op in en hebben ervoor gezorgd dat je als docent niet meer vijf jaar vast zit aan een methode. De leerlingen krijgen een eigen boek en licentiecode voor de digitale leer- en hulpmiddelen.

Conclusie: deze nieuwe Seneca biedt meer ruimte en meer keuze voor docent en leerling.

Inhoud van de methode

De methode bevat zeven hoofdstukken met elk drie paragrafen:

  • Hoofdstuk 1 gaat over het speelveld, over maatschappelijke problemen en conflicten in de samenleving met eenvoudige basisbegrippen als actoren, waarden, belangen en maatschappelijke problemen. Hierin wordt ook maatschappelijk redeneren geïntroduceerd.
  • Hoofdstuk 2 gaat over de spelers, over politieke partijen en ideologieën.
  • Hoofdstuk 3 tot en met 6 zijn vier thematische hoofdstukken over de bekende domeinen van de samenleving, met elk eenzelfde opbouw:
    • § 1: inleiding op het hoofdstuk, historische ontwikkeling met achterliggend dilemma
    • § 2: een praktische uitleg van toepasselijke artikelen uit de Grondwet
    • § 3: de toekomst en het debat over de verzorgingsstaat, pluriforme samenleving, parlementaire democratie of de rechtsstaat waarbij we steeds één probleem analyseren aan de hand van het redeneerschema uit hoofdstuk 1.
  • Hoofdstuk 7 gaat over de Europese Unie en kent een vergelijkbare opbouw als de hoofdstukken 3 t/m 6.

Vragen?

Als je vragen hebt over de methode kun je ons e-mailen en krijg je een persoonlijk antwoord:

Lennart Schra

Seneca Burgerschap Lennart@Senecaburgerschap.nl