§ 5.3 Welzijnsdilemma in de praktijk

Bij bestaanszekerheid passen uitkeringen. De overheid zorgt voor het welzijn, bijvoorbeeld via uitkeringen. Hier kun je zien hoeveel financiële welvaart er in elke gemeente is. Als je jouw gemeente invult zie je bijvoorbeeld hoeveel kinderen er in een uitkeringsgezin leven vergeleken met de rest van Nederland. https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/werk-en-inkomen

In de Verenigde Staten is er een groot verschil tussen arm en rijk. In films en series uit de VS zie je vaak vooral de rijkere delen. Hieronder vertelt een jongen hoe het is om op te groeien in een van de armste wijken van Amerika.

terug naar hoofdstuk 5naar § 5.4 welzijnsdilemma in Nederland