Onderwerpen

Maatschappelijke problemen

Er zijn veel onderwerpen waar we het over kunnen hebben bij maatschappijleer. Maar we bestuderen vooral maatschappelijke problemen. Een maatschappelijk probleem kenmerkt zich doordat er
1) veel mensen bij betrokken zijn
2) er verschillende meningen over het probleem bestaan en
3) de overheid een rol kan spelen bij de oplossing van het probleem.

Hieronder zie je enkele voorbeelden van maatschappelijke problemen. We zullen de komende tijd achtergrondinformatie, links en filmpjes plaatsen per onderwerp en het aantal onderwerpen uitbreiden.

Werk(loosheid)

Het hebben van een baan is geweldig en het verliezen er van verschrikkelijk. Heeft de overheid hier een taak in?

Veiligheid of vrijheid?

Wat is belangrijker? Onze veiligheid of onze vrijheid? Hoe zit het met de privacy van burgers?

Rijk en arm

De verschillen tussen rijken en armen leiden tot conflicten. Wat kan de samenleving hier aan doen?

Technologisering

Nieuwe technologie heeft grote gevolgen voor onze manier van leven: positief en negatief.

Terrorisme

Waarom worden sommige mensen terrorist? Hoe moet een samenleving omgaan met terreur?

Vrouwenrechten

Worden vrouwen in Nederland gelijk behandeld? En in andere landen? Hoe zit het met vrouwenrechten?