Consumentenvuurwerk moet verboden worden!

10 januari 2023

Maar willen we dat? In deze discussie hebben we het dilemma: gezondheid of vrijheid? Willen we dat de overheid verbiedt dat consumenten zelf hun vuurwerk afsteken ondanks dat dit al jarenlang een traditie is in ons land? Wie is er niet groot geworden met zelf rotjes afsteken, babyvuurpijltjes de lucht inschieten, maar is dat lichte vuurwerk inmiddels al lang ontgroeid? Gaan we dan mee in de flow van zwaar, soms zelfs illegaal vuurwerk? Of kiezen we voor onze eigen gezondheid en die van vele anderen? Of kiezen we voor het milieu, want al dat vuurwerk zorgt voor talrijke gezondheidsklachten bij veel mensen. Je kunt je beslissing laten bepalen door wat jij goed vindt voor de wereld en voor anderen, dat is jouw waarde.

Misschien ben je er juist voorstander van om onze vrijheid te behouden. Zelf te kunnen bepalen of je nu wel of niet vuurwerk afsteekt en je zelf of iemand anders mogelijk in gevaar brengt. Ieder jaar verliezen mensen vingers, het zicht in één of meerdere ogen of komen zelfs te overlijden. Maar toch vind jij jouw vrijheid, en natuurlijk ook die van anderen, belangrijker. Stel je jouw belang voorop.

In het leven staan we dagelijks voor keuzes. Vaak is het een dilemma tussen waarden en belangen. Soms klein, maar vaak ook een groot dilemma. In de nieuwste methode maatschappijleer laten we onze leerlingen met elkaar in gesprek gaan over belangen en waarden. Een voorbeeld is te zien op bijgevoegde afbeelding van ons nieuwe boek. Deze komt dit voorjaar uit en is beschikbaar voor het komende studiejaar. Meer weten?

ISBN 9789492716590