Armoede en Sinterklaas

29 november 2022

Hebben de prijsstijgingen ook invloed op uw leerlingen of zijn ze zich hier niet van bewust? Juist in aanloop naar de decembermaand kan dit een onderwerp zijn waar ook onze leerlingen meer mee bezig zijn. Vanuit het Servicehuis hebben wij twee lessen gemaakt over armoede. In de eerste les wordt meer informatie gegeven over de staat van armoede in Nederland. In de tweede les is het uitgangspunt Sinterklaas en worden hier zowel de pluriforme samenleving als de armoedeproblematieken aan gekoppeld. Deze laatste les is naast maatschappijleer ook geschikt voor maatschappijkunde.