Verzorgingsstaat: Kinderhulp

12 januari 2022

“Hoe moeten we omgaan met armoede en arme mensen in Nederland?” Die vraag hebben we uitgewerkt in een les die past bij sociale ongelijkheid. Met Nationaal Fonds Kinderhulp dachten we vanuit het Servicehuis na over wat belangrijk is en hoe we armoede onder jongeren bespreekbaar konden maken. Het resultaat is hier te vinden voor vmbo en voor havo/vwo.